RUSZYŁA NOWA ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA W POGWIZDOWIE NOWYM

Nowa świetlica socjoterapeutyczna w Pogwizdowie Nowym już działa!
W ramach projektu pt.: "Wsparcie rodziny najlepszą inwestycją” realizowanego przez  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim, w miejscowości Pogwizdów Nowy utworzono świetlicę socjoterapeutyczną dla 20 dzieci z południowej części gminy. Placówka została wyremontowana i wyposażona ze środków współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Zajęcia w świetlicy prowadzone są od 27 kwietnia bieżącego roku, w godzinach od 12.30 do 16.30. W ramach zajęć wychowawcy pomagają dzieciom w odrabianiu prac domowych, organizują różnego rodzaju gry i zabawy, które wspomagają prawidłowy rozwój dzieci. Ponadto w ramach zajęć, dzieci mogą skorzystać z pomocy specjalistów takich jak: logopeda, pedagog i psycholog. Świetlica socjoterapeutyczna będzie pracować przez cały rok za wyjątkiem lipca, kiedy to chętne dzieci będą mogły skorzystać z 14-dniowej kolonii.

 

 

'