WYJAZD DO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W WYSOKIEJ GŁOGOWSKIEJ

W dniu 12.10.2017 dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej w Budach Głogowskich wraz z wychowawczynią Panią Magdaleną Gancarz i Panią Alicją Baran odwiedziły Środowiskowy Dom Samopomocy w Wysokiej Głogowskiej.
Podczas wizyty uczestnicy świetlicy przedstawili krótki program prezentujący układ taneczny SHUFFLE oraz śpiewanie piosenek. Wspólna zabawa taneczna przełamała stres i zdenerwowanie a zamieniła się w świetną zabawę pełną wzruszenia i radości.


W trakcie pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy dzieci zwiedziły siłownię, sale zajęciową, stołówkę i kuchnię.
Pani Kierownik Anna Gniewek - Marek opowiedziała na czym polega pobyt i jak spędzają swój dzień podopieczni ŚDSu.
Wszyscy uczestnicy Świetlicy Socjoterapeutycznej zostali poczęstowani pysznym ciastem, napojami oraz owocami.
Dzieci również przygotowały swój upominek, bukiety jesienne, które częściowo wspólnie wykonali w ośrodku. Prace wręczyli w prezencie uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy. Uścisków i zaproszeń nie było końca.
Wyjazd dla wychowanków świetlicy był prawdziwą lekcją wychowawczą, która uczy szacunku, życzliwości, pokory oraz empatii dla drugiego człowieka .
Dziękujemy Pani Kierownik Annie Gniewek - Marek, wszystkim pracownikom SDŚu oraz Podopiecznym za wspaniałe przyjęcie naszych dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz transport, który zapewniła nam Pani Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Wysokiej Głogowskiej. 

 

 

'