PIKNIK NAUKOWY W POGWIZDOWIE NOWYM

 
Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie Nowym wzięła udział w ogólnopolskim programie „Być jak Ignacy" i po I edycji znalazła się w gronie 16 nagrodzonych szkół. Jedną z nagród są odwiedziny specjalnego autobusu- Mobilnego Laboratorium Ignacego.
I tak 5 kwietnia 2018 r., cały parking przy naszej świetlicy został zajęty przez Pana Ignacego wraz z pomocnikami i zamienił się w wielkie laboratorium.
Uczniowie z Zespołu Szkół od rana odwiedzali Laboratorium i poznawali właściwości gazów i płynów oraz byli świadkami zaskakujących reakcji chemicznych. W specjalnym namiocie pan Ignacy przeprowadzał ,,wybuchowe eksperymenty”, które również bardzo podobały się odwiedzającym. Dużą atrakcją były również długie worki napełnione powietrzem, które bardzo wysoko się unosiły. Dla uczestników świetlicy socjoterapeutycznej spotkanie naukowe z Ignacym również było wspaniałą atrakcją.
Dziękujemy Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Pogwizdowie Nowym, Pani Krystynie Gnat, Pani Renacie Chłanda oraz Pani Dorocie Kotowicz za zaproszenie i możliwość udziału w bardzo ciekawych zajęciach.
 

'