WSPÓŁPRACA ZE ŚWIETLICĄ PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZĄ W KOLBUSZOWEJ

W ramach współpracy ze Świetlicą Profilaktyczno-Wychowawczą w Kolbuszowej w dniu 17 września  dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych z Wysokiej Głogowskiej, Przewrotnego, Bud Głogowskich, Głogowa Małopolskiego i Pogwizdowa Nowego wraz z dziećmi ze Świetlicy z Kolbuszowej w ramach programu „Świetlica drugi dom” brały udział w zorganizowanym spotkaniu integracyjnym na ogródkach działkowych „Prefabet” w Kolbuszowej. Dzieci i młodzież brały udział we wspólnych grach i zabawach, korzystali z poczęstunku, pieczonej kiełbaski oraz otrzymali upominki

Dodatkowo dzieci i młodzież ze Świetlic Socjoterapeutycznych MGOPS w Głogowie Małopolskim wzięły udział w konkursie fotograficznym „Rodzina w obiektywie” organizowanym przez Świetlicę Profilaktyczno-Wychowawczą  w Kolbuszowej. Uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni wspólnym wyjazdem do kina, a zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.


 Ponadto podopieczni Świetlic MGOPS w Głogowie Małopolskim w ramach programu „Przemoc to niemoc” wzięli udział w konkursie plastycznym „Przemoc to niemoc”. Autorzy zwycięskich prac otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy oraz został zorganizowany wyjazd wraz z wychowankami ze Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Kolbuszowej do kina Helios w rzeszowie na film animowany „Miśków 2-óch w Nowym Jorku” wraz w poczęstunkiem.

Dnia 12 grudnia Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza zorganizowała spektakl profilaktyczny w wykonaniu teatru Moralitet z Krakowa pn: „Very Funny”. Spektakl odbył się w Miejsko – Gminnym Domu Kultury w Głogowie Małopolskim. W spektaklu wzięli udział dzieci i młodzież z rodzinami ze Świetlic Socjoterapeutycznych przy MGOPS w Głogowie Małopolskim, uczniowie Zespołu Szkół w Głogowie Młp. oraz uczestnicy ŚDS z Wysokiej Głogowskiej.

Wymienione wyżej działania zostały zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

'