ŻYCIEM ZAFASCYNOWANI - DO DZIAŁANIA ZAINSPIROWANI

Życiem zafascynowani – do działania zainspirowani

Centrum Socjo - Pedagogiczne "Team" s.c. w okresie od stycznia do grudnia 2019 r. realizuje działania dla dzieci, młodzieży, ich rodziców oraz pracowników ośrodków pomocy społecznej w ramach projektu pn. Życiem zafascynowani – do działania zainspirowani - program działań profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży zagrożonych hazardem lub innymi uzależnieniami behawioralnymi. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra właściwego do spraw zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.W ramach projektu, na terenie 8 ośrodków pomocy społecznej z terenu woj. podkarpackiego odbędą się następujące działania:
- zajęcia informacyjno – edukacyjne dla dzieci i młodzieży podopiecznych Ośrodków Pomocy Społecznej pn. Już teraz wiemy- zdrowo żyjemy!
- warsztaty umiejętności psychospołecznych dla dzieci i młodzieży podopiecznych Ośrodków Pomocy Społecznej pn. We własny rozwój wkręceni - życia nie marnujemy
- warsztaty umiejętności psychospołecznych i umiejętności wychowawczych dla rodziców/ rodziców zastępczych psychoedukacja w zakresie profilaktyki i wychowania dzieci i młodzieży
- warsztaty umiejętności psychospołecznych asystentów rodziny/ pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej – psychoedukacja w zakresie profilaktyki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą
- indywidualne konsultacje psychologiczne dla uczestników projektu (dzieci i młodzieży, rodziców/opiekunów prawnych oraz pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej

Ponadto wybrane dzieci i młodzież – uczestnicy ww. zajęć wezmą udział w cyklu zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży pn. „Zainspiruj się do aktywnego życia”

Więcej informacji o projekcie na: http://www.csp-team.pl/ oraz na Facebook.com: https://www.facebook.com/events/1003865086465595/

'