ROZPOCZĘCIE ROKU ŚWIETLICOWEGO

W dniu 9 września rozpoczęły prace świetlice socjoterapeutyczne MGOPS. Zakończona została rekrutacja i obecnie 60 wychowanków korzysta z zajęć w świetlicach: w Głogowie Małopolskim, Przewrotnem, Wysokiej Głogowskiej
i Pogwizdowie Nowym. Natomiast świetlica w Budach Głogowskich rozpocznie swoją działalność w miesiącu październiku. Świetlice funkcjonują w dni nauki szkolnej.

PÓŁKOLONIA W CARITAS 2019